Azbest Inspektor - eLearning

 

Szkolenie e-learningowe
dla pracowników inspekcji sanitarnej, inspekcji pracy, nadzoru budowlanego oraz JST, w zakresie prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.

realizowane przez Główny Instytut Górnictwa
na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

 

Praktyczne narzędzie ułatwiające wykonywanie obowiązków służbowych, w tym przeprowadzania kontroli oraz nadzoru nad pracami w kontakcie z azbestem.

Aktualne akty prawne, gotowe formularze, instrukcje i procedury.

 

ROZPOCZNIJ SZKOLENIE